Met dank aan:

Tomas van Wijngaarden
Hans Gerding
Jan en Maria Gevers

Stichting Brink / Willy Janssen: Productie en publiciteit
Olaf Paulisse: Lichtontwerp en techniek
Oene van Geel: Compositie
Bert Geeraets: Foto's en trailer
Robert Swart: Ontwerp flyer
Rens Wezelman en Niels van Roijen: Website
Rick Steins: Personal Training

Monuta 
Iona Stichting 
Stimuleringsfonds Rouw
Stichting De Zaaier
Michael Martinot
Hanneke Dietz en Maarten Gerding
Eric Gerding